Ví dụ sử dụng Spinner trong Android

Spinner là gì? Spinner trong Android được sử dụng để đưa ra một danh sách các lựa chọn cho người dùng và chỉ hiển thị giá trị đã được chọn ra bên ngoài. Với phần ví dụ sử dụng Spinner trong Android mình sẽ hướng dẫn Spinner từ cơ bản đến nâng cao. Trong ví dụ này mình sẽ sử dụng item_layout.xml mặc định mà Android cung cấp.

1. Spinner trong Android thường được sử dụng khi nào

Khi bạn có một danh sách muốn hiển thị danh sách đó trong một dropdown menu và hiển thị giá trị được chọn ra bên ngoài thì Spinner trong Android sẽ một trong những lựa chọn tốt nhất. Bây giờ chung ta sẽ đến với các bước khởi tạo Spinner trong Android.

2. Làm sao để khởi tạo một Spinner trong Android

Các bước khởi tạọ Spinner như sau:

Bước 1: Định nghĩa Spinner trong file activity_layout.xml

Bước 2: Chuẩn bị dữ liệu đổ vào  ArrayAdapter

Bước 3: Tạo ra một  ArrayAdapter với các thông số truyền vào như Contextitem_layout.xml và dữ liệu chuẩn bị ở bước 2

Bước 4: Sau khi đã có ArrayAdapter thì setAdapter vào trong Spinner.

3. Ví dụ sử dụng Spinner trong Android

Định nghĩa Spinner trong file activity_default_spinner.xml

Chuẩn bị dữ liệu đổ vào ArrayAdapter: Mình sẽ tạo một danh sách các ngôn ngữ lập trình như sau:

Tạo ra một ArrayAdapter với các thông số truyền vào như sau:

Sau khi đã có ArrayAdapter  thì  setAdapter vào trong Spinner.

Cuối cùng là phần bắt sự kiện cho Spinner khi ta chọn phần tử nào trong Spinner thì show lên  thông tin tương ứng của phần tử đó mà cụ thể ở đây là vị trí và giá trị của phần tử được chọn.

Việc bắt sự kiện setOnItemSelectedListener cho Spinner thì chúng ta có thể lấy ra đươc vị trí cũng như các giá trị của item được chọn trong Spinner.

Với các bước đã liệt kê chi tiết ở trên bây giờ bạn đã có thể khởi chạy ứng dụng và xem kết quả như thế nào, còn đây là kết quả khi chạy ví dụ sử dụng Spinner với item_layout mặc định mà Android cung cấp.

Kết quả như trên bạn thấy các item trong Spinner không được đẹp mắt cho lắm. Đó là do mình dùng item_layout mặc định mà Android cung cấp, nếu muốn các item trong Spinner bắt mắt hơn mời các bạn đến với phần custom Spinner trong Android.

Bạn có thể tải mã nguồn cho phần hướng dẫn ví dụ sử dụng Spinner trong Android mình vừa trình bày tại một trong những đường dẫn sau:

Lời kết: Như vậy ở bài trước bạn đã tìm hiểu Spinner trong Android thì trong nội dung bài viết này bạn lại học được cách sử dụng Spinner thông qua một ví dụ cụ thể mà mình đã vừa trình bày. Ngoài ra bạn có thể xem thêm nhiều bài viết khác trong chủ đề lập trình Android tại Tutorials To Learn.

(Tác giả: Tutorials To Learn)

One thought on “Ví dụ sử dụng Spinner trong Android

Bình luận