Ví dụ sử dụng RecyclerView trong Android

RecyclerView là gì? RecyclerView trong Android là một phiên bản nâng cao và linh hoạt hơn ListView giúp hiển thị dữ liệu lớn dạng danh sách, làm ứng dụng mượt hơn và dễ dàng tùy chỉnh. Trong nội dung bài viết này chúng ta sẽ cùng làm ví dụ sử dụng RecyclerView trong Android.

1. RecyclerView trong Android thường được sử dụng khi nào?

– Nếu như ứng dụng của bạn cần hiển thị dữ liệu dạng danh sách thì hãy nên áp dụng RecyclerView, RecyclerView cũng tương tự như ListView nên khá sử dụng, dễ tùy chỉnh.

– RecyclerView là một phiên bản cao cấp và linh hoạt hơn so với ListView nên bạn hãy bắt đầu áp dụng RecyclerView trong các dự án Android của mình.

2. Làm sao để khởi tạo một RecyclerView trong Android

Bước 1: Thêm thư viện RecyclerView vào tập tin gradle

Bước 2: Định nghĩa một lớp để sử dụng làm nguồn dữ liệu.

Bước 3: Thêm RecyclerView vào Activity để hiển thị.

Bước 4: Tạo một tập tin XML để định nghĩa cách dữ liệu được hiển thị.

Bước 5: Khởi tạo RecyclerView.Adapter và ViewHolder

3. Ví dụ sử dụng RecyclerView trong Android

Thêm thư viện RecyclerView vào tập tin build.gradle và thêm đoạn mã sau vào

Bạn thêm vào trong dependencies của build.gradle module

Cấu trúc dự án ví dụ sử dụng RecyclerView mình thiết kế như mẫu dưới đây:

Ví dụ sử dụng RecyclerView trong Android

Tiếp theo bạn tạo lớp Person.java bao gồm một vài thuộc tính cơ bản chẳng hạn như id, tên, mô tả, hình ảnh…

Trong Activity chính bạn cần thêm RecyclerView vào, như ví dụ dưới đây mình sẽ thêm RecyclerView vào tập tin activity_main.xml như sau

Việc tiếp theo cần làm là xây dựng Item trình bày cách hiển thị dữ liệu, như trong ví dụ này mình sẽ thiết kế một Item bên trái sẽ hiển thị hình ảnh, còn bên phải sẽ hiển thị tên cũng như phần mô tả.

Ví dụ sử dụng RecyclerView trong Android

Bạn có thể sử dụng đoạn mã chương trình sau nếu như muốn thiết kế giống như mình, mình đặt tên là item_person.xml

Bây giờ bạn hãy tạo lớp PersonAdapter.java để RecyclerView sử dụng bằng cách kế thừa  RecyclerView.Adapter

– Phương thức onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) được sử dụng để tạo ra một RecyclerView.ViewHolder mới và khởi tạo một số trường được sử dụng trong RecyclerView.

– Phương thức onBindViewHolder(PersonHolder holder, int position) được sử dụng để cập nhật nội dung RecyclerView.ViewHolder tương ứng mỗi vị trí trong danh sách.

– Phương thức getItemCount() trả về tổng số lượng phần tử.

Trong lớp MainActivity.java chúng ta sẽ cần gán Adapter cho RecyclerView:

– Phương thức setLayoutManager() được sử dụng để thiết lập kiểu dữ liệu hiển thị bao gồm LinearLayoutManager (giúp hiển thị dữ liệu dạng danh sách cuộn thẳng đứng hoặc nằm ngang), GridLayoutManager (giúp hiển thị dữ liệu dạng lưới) và StaggeredGridLayoutManager (giúp hiển thị dữ liệu dạng so le).

– Phương thức setAdapter() được sử dụng để gán Adapter cho RecyclerView:

Định nghĩa dữ liệu mẫu sẽ hiển thị:

Cuối cùng, hãy chạy thử ứng dụng trên để xem kết quả. Còn đây là kết quả của ví dụ sử dụng RecyclerView trong Android của mình.

Ví dụ sử dụng RecyclerView trong Android
Ví dụ sử dụng RecyclerView trong Android

Lưu ý: Bạn có thể tải mã nguồn cho ví dụ sử dụng RecyclerView trong Android mà mình vừa hướng dẫn tại đây hoặc có thể để lại địa chỉ email dưới phần bình luận để mình gởi cho các bạn.

Bạn có thể tải mã nguồn cho phần hướng dẫn ví dụ sử dụng RecyclerView trong Android mình vừa trình bày tại một trong những đường dẫn sau:

Lời kết: Như vậy ở bài trước bạn đã tìm hiểu RecyclerView trong Android thì trong nội dung bài viết này bạn lại học được cách sử dụng RecyclerView thông qua một ví dụ cụ thể mà mình đã vừa trình bày. Ngoài ra bạn có thể xem thêm nhiều bài viết khác trong chủ đề lập trình Android tại Tutorials To Learn.

(Tác giả: Tutorials To Learn)

Bình luận