Ví dụ sử dụng JavaFX TableView FXML

Trong bài đăng này bạn sẽ học cách sử dụng FXML thông qua ví dụ sử dụng JavaFX TableView FXML, một ngôn ngữ dựa trên XML do JavaFX cung cấp, để tạo ra giao diện người dùng cho ứng dụng của bạn. FXML cho phép bạn thiết kế giao diện người dùng riêng biệt so với logic ứng dụng, do đó làm cho mã dễ dàng hơn để duy trì và phát triển.

Nội dung phần hướng dẫn này mình sẽ trình cách cách sử dụng JavaFX TableView và FXML để xây dựng ứng dụng sử dụng ngôn ngữ lập trình JavaFX.

Thiết kế giao diện với tập tin FXML:

Trong JavaFX bạn nên sử dụng phần mềm JavaFX Scene Builder để thiết kế giao diện cho ứng dụng, phần mềm JavaFX Scene Builder giúp việc thiết kế giao diện nhanh và hiệu quả hơn với chỉ cần thao tác kéo và thả.

Trong hình trên bạn sẽ thấy rằng tương ứng với:

  • Phần màu đỏ là khu vực bạn thiết kế giao diện ứng dụng.
  • Phần màu xanh da trời là chứa thư viện bao gồm các Containers, Controls, Menu, Charts…
  • Phần màu xanh lá cây là để tùy chỉnh các thuộc tính.

Bạn sẽ chú ý đến những vùng mình khoanh vùng màu đỏ, như ở hình trên mình muốn thiết đặt các thuộc tính như tên hiển thị, kích thước rộng, cao hay ID cho TableColumn Flag.

Bạn tạo tập tin screen.fxml với nội dung như bên dưới nếu như muốn thiết kế giao diện giống hình trên.

Tải tập tin FXML vào lớp Main:

Tạo lớp Country.java thể hiện thông tin mỗi quốc gia trên thế giới như quốc kỳ (flag), tên quốc gia (country), thủ đô (capital), vị trí (location), diện tích đất liền (landArea), diện tích nước (waterArea).:

Tạo lớp FXMLDocumentController.java xử lý chương trình:

Cấu trúc chương trình ví dụ sử dụng JavaFX TableView FXML:

Kết quả chạy ví dụ sử dụng JavaFX TableView FXML:

Bạn có thể tải mã nguồn cho phần hướng dẫn ví dụ sử dụng JavaFX TableView FXML tại một trong những đường dẫn sau:

Lời kết: Như vậy bạn thấy rằng ngoài cách sử dụng JavaFX TableView thường thì bạn có thể sử dụng JavaFX TableView FXML như ví dụ mình vừa hướng dẫn. Ngoài ra bạn có thể xem thêm nhiều bài viết khác trong chủ đề lập trình JavaFX tại Tutorials To Learn.

(Tác giả: Tutorials To Learn)

Bình luận