Ví dụ sử dụng GridView trong Android

GridView là gì? GridView trong Android là một view group khá giống với ListView điểm khác nhau là GridView có thể thiết lập số cột. Với phần ví dụ sử dụng GridView trong Android mình sẽ hướng dẫn GridView từ cơ bản đến nâng cao. Trong ví dụ này mình sẽ sử dụng item_layout.xml mặc định mà Android cung cấp.

Để tìm hiểu GridView trong Android sau đây chúng ta sẽ lần lượt điểm qua các nội dung chính như bên dưới.

1. GridView trong Android thường được sử dụng khi nào?

Với ứng dụng cần hiển thị dữ liệu dưới dạng lưới gồm nhiều dòng và từng dòng được chia thành nhiều cột (Mỗi dòng có số cột như nhau) thì controll GridView trong Android sẽ là một trong những lựa chọn tốt nhất. Bây giờ chung ta sẽ đến với các bước khởi tạo GridView trong Android.

2. Các bước khởi tạo một GridView trong Android

Các bước khởi tạọ GridView như sau:

Bước 1: Định nghĩa GridView trong file activity_layout.xml

Bước 2: Chuẩn bị dữ liệu đổ vào  ArrayAdapter

Bước 3: Tạo ra một  ArrayAdapter với các thông số truyền vào như Contextitem_layout.xml và dữ liệu chuẩn bị ở bước 2

Bước 4: Sau khi đã có ArrayAdapter thì setAdapter vào trong GridView.

Sau khi đã tìm hiểu các bước khởi tạo GridView trong Android, ngay bây giờ là phần ví dụ sử dụng GridView với item_layout.xml mặc định mà Android cung cấp.

3. Ví dụ sử dụng GridView trong Android

Định nghĩa GridView trong file activity_default_gridview.xml

Chuẩn bị dữ liệu đổ vào ArrayAdapter: Mình sẽ tạo một danh sách các ngôn ngữ lập trình như sau:

Tạo ra một ArrayAdapter với các thông số truyền vào như sau:

Sau khi đã có ArrayAdapter  thì  setAdapter vào trong GridView.

Cuối cùng là phần bắt sự kiện cho GridView khi ta chọn phần tử nào trong GridView thì show lên  thông tin tương ứng của phần tử đó mà cụ thể ở đây là vị trí và giá trị của phần tử được chọn.

Việc bắt sự kiện setOnItemClickListener cho GridView thì chúng ta có thể lấy ra đươc vị trí cũng như các giá trị của item được chọn trong GridView.

Với các bước đã liệt kê chi tiết ở trên bây giờ bạn đã có thể khởi chạy ứng dụng và xem kết quả như thế nào, còn đây là kết quả khi chạy ví dụ sử dụng GridView với item_layout mặc định mà Android cung cấp.

Kết quả như trên bạn thấy các item trong GridView không được đẹp mắt cho lắm. Đó là do mình dùng item_layout mặc định mà Android cung cấp, nếu muốn các item trong GridView bắt mắt hơn mời các bạn đến với phần hướng dẫn custom GridView trong Android.

Bạn có thể tải mã nguồn cho phần hướng dẫn ví dụ sử dụng GridView trong Android mình vừa trình bày tại một trong những đường dẫn sau:

Lời kết: Như vậy ở bài trước bạn đã tìm hiểu GridView trong Android thì trong nội dung bài viết này bạn lại học được cách sử dụng GridView thông qua một ví dụ cụ thể mà mình đã vừa trình bày. Ngoài ra bạn có thể xem thêm nhiều bài viết khác trong chủ đề lập trình Android tại Tutorials To Learn.

(Tác giả: Tutorials To Learn)

Bình luận