Tổng hợp những thư viện hữu ích trong lập trình Android

Để giúp các bạn lập trình viên có thể xây dựng các ứng dụng Android nhanh, hiệu quả hơn thì hãy cùng tham khảo qua bài viết tổng hợp những thư viện hữu ích trong lập trình Android sau đây.

Tổng hợp những thư viện hữu ích trong lập trình Android:

1. Thư viện Retrofit

Retrofit – A type-safe HTTP client for Android and Java.

Retrofit là gì? Retrofit trong Android là một type-safe HTTP client cho Android và Java được phát triển bởi Square. Thư viện Retrofit cung cấp một khuôn khổ mạnh mẽ để xác thực, tương tác với các API và gửi yêu cầu mạng với OkHttp. Đối với phiên bản Retrofit 2 hỗ trợ khá nhiều trình phân tích cú pháp khác nhau để xử lý dữ liệu bao gồm như Gson, Jackson, Moshi…

Bộ chuyển đổiThư viện
Gsoncom.squareup.retrofit2:converter-gson:2.1.0
Jacksoncom.squareup.retrofit2:converter-jackson:2.1.0
Moshicom.squareup.retrofit2:converter-moshi:2.1.0
Protobufcom.squareup.retrofit2:converter-protobuf:2.1.0
Wirecom.squareup.retrofit2:converter-wire:2.1.0
Simple XMLcom.squareup.retrofit2:converter-simplexml:2.1.0
Scalarscom.squareup.retrofit2:converter-scalars

Ví dụ sau đây mô tả cách sử dụng thư viện Retrofit trong ứng dụng Android:

Đường dẫn: http://square.github.io/retrofit/

2. Thư viện ButterKnife

ButterKnife – Field and method binding for Android views.

ButterKnife là gì? Thư viện ButterKnife được phát triển bởi Jakewharton là một lập trình viên chủ đạo của Square. Sau quá trình làm việc thì ông mới đưa ra ý tưởng để giảm thiểu thời gian lập trình phát triển ứng dụng, có nghĩa là chúng ta sẽ loại bỏ thao tác findViewById.

Ví dụ sau đây mô tả cách sử dụng thư viện ButterKnife trong ứng dụng Android:

Đường dẫn: http://jakewharton.github.io/butterknife/

3. Thư viện OkHttp

OkHttp – An HTTP & HTTP/2 client for Android and Java applications

OkHttp là gì? Đối với thư viện OkHttp sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý việc kết nối mạng khi sử dụng giao thức http, thư viện OkHttp giúp kiểm soát các kết nối không tốt và thử kết nối lại khi có vấn đề mạng xảy ra.

Ví dụ sau đây mô tả cách sử dụng thư viện OkHttp trong ứng dụng Android:

Đường dẫn: http://square.github.io/okhttp/

4. Thư viện Picasso

Picasso – A powerful image downloading and caching library for Android

Picasso là gì? Nếu như trong ứng dụng của bạn cần hiển thị hình ảnh được tải từ máy chủ về thì chỉ cần thêm thư viện Picasso vào ứng dụng. Chỉ cần một dòng mã là bạn có thể tải được hình ảnh từ máy chủ về, quả thật đây là một thư viện quá đơn giản và đầy hữu ích.

Ví dụ sau đây mô tả cách hiển thị một hình ảnh trong ứng dụng Android chỉ với một dòng mã:

Đường dẫn: http://square.github.io/picasso/

5. Thư viện Volley

Volley – is an HTTP library that makes networking for Android apps easier and, most importantly, faster.

Volley là một thư viện HTTP giúp gởi và nhận các yêu cầu, Volley là thư viện do các kỹ sư Google phát triển. Volley chỉ hỗ trợ các phương thức trả về dạng String, Image, JsonObject, JsonArray.

Đường dẫn: https://github.com/google/volley

6. Thư viện RxAndroid

RxAndroid – Reactive Extensions for Android

RxAndroid là gì? RxAndroid là một phần của RxJava, giúp lập trình dễ dàng hơn.

Ví dụ sau đây mô tả cách sử dụng thư viện RxAndroid trong ứng dụng Android:

Đường dẫn: http://square.github.io/picasso/

7. Thư viện Gson

Gson là thư viện cho phép người sử dụng có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại từ một đối tượng Java sang JSON hoặc ngược lại. Bạn có thể sử dụng các phương thức toJson() hoặc fromJson() để chuyển đổi các đối tượng Java sang JSON và ngược lại.

Ví dụ sau đây mô tả cách sử dụng thư viện Gson trong ứng dụng Android:

8. Thư viện EventBus

EventBus là thư viện mã nguồn mở nhằm giải quyết các bài toán về giao tiếp giữa các thành phần trong ứng dụng chẳng hạn Activity, Service, BroadcastReceiver…

Đường dẫn: http://greenrobot.org/eventbus/

9. Thư viện MPAndroidChart

MPAndroidChart là một thư viện biểu đồ mạnh mẽ và dễ sử dụng trong Android, với thư viện này bạn có thể vẽ biểu đồ một số dạng như LineChart, BarChart, PieChart, ScatterChart, CandleStickChart, RadarChart…

Đường dẫn: https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart

10. Thư viện Realm Database

Thư viện Realm Database là một cơ sở dữ liệu nhẹ nhằm thay thế thư viện SQLite and Core Data trong các ứng dụng Android. Realm nhanh hơn nhiều so với ORM và SQLite, thư viện này hỗ trợ đa nền tảng như Java, Swift, Xamarin…

Ví dụ sau đây mô tả cách sử dụng thư viện Realm Database trong ứng dụng Android:

Đường dẫn: https://realm.io/products/realm-database/

11. Thư viện Universal Image Loader

Universal Image Loader là một thư viện giúp hiển thị ảnh trong Android, thư viện Universal Image Loader có chức năng tương tự như thư viện Picasso.

Lời kết: Như vậy thông qua bài viết mình vừa chia sẻ đến các bạn rất rất nhiều thư viện rất hay và tiện lợi trong việc xây dựng ứng dụng Android trong chủ đề tổng hợp những thư viện hữu ích trong lập trình Android. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm một số bài viết khác trong chuyên mục lập trình Android tại Tutorials To Learn.

(Tác giả: Tutorials To Learn)

4 thoughts on “Tổng hợp những thư viện hữu ích trong lập trình Android

  1. Nhờ bài viết này mà mình đã biết thêm một số thư viện trong Android như Retrofit, Picasso, Realm, MPAndroidChart để áp dụng vào trong ứng dụng.

Bình luận