Tìm hiểu RecyclerView trong Android

RecyclerView là gì? RecyclerView trong Android là một phiên bản nâng cao và linh hoạt hơn nếu như đem so sánh với ListView và GridView. Android RecyclerView được thiết kế hiển thị dữ liệu lớn dạng danh sách, RecyclerView có nhiều thay đổi giúp ứng dụng mượt hơn, tùy chỉnh dễ dàng hơn… Trong nội dung toàn bộ bài viết này nhằm hướng dẫn sử dụng RecyclerView trong Android.

Những thông tin dưới đây nhằm cung cấp cho bạn một số kiến thức trong việc tìm hiểu RecyclerView trong Android, sau đây là nội dung chi tiết:

1. Giới thiệu về RecyclerView trong Android

– RecyclerView là gì? RecyclerView trong Android là một phiên bản nâng cao so với ListView giúp hiển thị dữ liệu lớn dạng danh sách, tuy nhiên nó có một vài thay đổi nhằm cải thiện hiệu suất cũng như thêm một vài tính năng mới giúp lập trình viên dễ dàng tùy chỉnh hơn.

– RecyclerView bắt buộc phải sử dụng ViewHolder nhằm giúp cải thiện hiệu năng, lý do phải sử dụng ViewHolder tại vì để có thể tái sử dụng View nhằm tránh việc khởi tạo View mới và findViewById quá nhiều.

– RecyclerView được thiết kế để có thể dễ dàng tùy chỉnh, tùy biến thông qua lớp ItemAnimator, ItemDecoration.

– RecyclerView cung cấp một số kiểu trình bày bao gồm: LinearLayoutManager (giúp hiển thị dữ liệu dạng danh sách cuộn thẳng đứng hoặc nằm ngang), GridLayoutManager (giúp hiển thị dữ liệu dạng lưới) và StaggeredGridLayoutManager (giúp hiển thị dữ liệu dạng so le).

Tìm hiểu RecyclerView trong Android
Lần lượt từ trái sang phải tương ứng với LinearLayoutManager, GridLayoutManager và StaggeredGridLayoutManager

2. Thành phần RecyclerView trong Android

Mối quan hệ giữa các lớp RecyclerView, LayoutManager, Adaptor, ViewHolder được mô tả trong sơ đồ sau.

Mối quan hệ giữa các lớp RecyclerView, LayoutManager, Adaptor, ViewHolder
Mối quan hệ giữa các lớp RecyclerView, LayoutManager, Adaptor, ViewHolder

– Lớp RecyclerView.Adapter: được dùng để xử lý hoặc hiển thị dữ liệu lên các Item trong RecyclerView.

Lớp RecyclerView.ViewHolder: được dùng để có thể tái sử dụng View nhằm tránh việc khởi tạo View mới nhằm cải thiện hiệu suất ứng dụng.

– Lớp RecyclerView.LayoutManager: được dùng để cung cấp một số kiểu trình bày bao gồm hiển thị dữ liệu bao gồm LinearLayoutManager (giúp hiển thị dữ liệu dạng danh sách cuộn thẳng đứng hoặc nằm ngang), GridLayoutManager (giúp hiển thị dữ liệu dạng lưới) và StaggeredGridLayoutManager (giúp hiển thị dữ liệu dạng so le).

– Lớp RecyclerView.ItemAnimator: được dùng để chuyển đổi màu sắc, vị trí, hướng của một đối tượng trên màn hình theo thời gian.

– Lớp RecyclerView.ItemDecoration: được dùng để thiết lập nhiều hiệu ứng giữa các danh mục.

3. Các bước khởi tạo RecyclerView trong Android

Bước 1: Thêm thư viện RecyclerView vào tập tin gradle

Bước 2: Định nghĩa một lớp để sử dụng làm nguồn dữ liệu.

Bước 3: Thêm RecyclerView vào Activity để hiển thị.

Bước 4: Tạo một tập tin XML để định nghĩa cách dữ liệu được hiển thị.

Bước 5: Khởi tạo RecyclerView.Adapter và ViewHolder

Để tìm hiểu thêm về RecyclerView thì bạn có thể xem phần hướng dẫn tạo ví dụ sử dụng RecyclerView trong Android để có thể hiểu rõ hơn, và áp dụng RecyclerView vào dự án của mình.

Lời kết: Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu RecyclerView trong Android, ngoài ra bạn có thể xem thêm nhiều bài viết khác trong chủ đề lập trình Android tại Tutorials To Learn.

(Tác giả: Tutorials To Learn)

Bình luận